23-05-2019
Cubrimiento del Pico Real del SADI

23-05-2019 hora 21:03 MW
GENERACION NUCLEAR 1269
GENERACION TERMICA 11341
GENERACION HIDRAULICA 6996
GENERACION RENOVABLE 639
GENERACION TOTAL 20245
IMPORTACION DE CHILE 0
IMPORTACION DE PARAGUAY 10
IMPORTACION DE BRASIL 0
EXPORTACION A BRASIL 0
IMPORTACION DE URUGUAY 0
EXPORTACION A URUGUAY 0
DEMANDA TOTAL SADI 20255
RESERVA ROTANTE (RPF+RSF+RRO) 1458

Temp. Prom. GBA+Litoral 10.4 °C

Reserva Térmica Disponible [MW]
TV TG CC DI Total
Disponible F/S 2606 4039 129 988 7762
En Arranque 0 0 0 0 0
Total 2606 4039 129 988 7762

Generación Térmica Limitada o Indisponible [MW]
TV TG CC Total
P/Combustible 282 114 252 648
F/S por Mapros 62 325 562 949
P/Probl.Técn. Máq. F/S 623 829 526 1978
P/Probl.Técn. Máq. E/S 339 500 143 982
Total 1306 1768 1483 4557

Generación Hidráulica
F/S Disponible MW
C.CHOCON 400
C.ALICURA 260
C.PPLEHI01 85
C.CABRA CORRAL 31
C.NIHUIL 194
C.ULLUM 21
C.CARACOLES 62
C.F. AMEGHINO 20
C.FUTALEUFU 118
Total 1191
Indisponible MW
C.PLANICIE BANDERITA 240
C.NIHUIL 20
C.LOS REYUNOS 112
C.CARACOLES 62
C.YACYRETA 405
C.FUTALEUFU 118
Total 957

Generación Nuclear
F/S Disponible MW
Total 0
Limitada o Indisponible MW
C.N. ATUCHA II 495
Total 495