18-01-2019
Cubrimiento del Pico Real del SADI

18-01-2019 hora 21:24 MW
GENERACION NUCLEAR 362
GENERACION TERMICA 9312
GENERACION HIDRAULICA 5716
GENERACION RENOVABLE 382
GENERACION TOTAL 15772
IMPORTACION DE CHILE 0
IMPORTACION DE PARAGUAY 20
IMPORTACION DE BRASIL 0
EXPORTACION A BRASIL 0
IMPORTACION DE URUGUAY 1112
EXPORTACION A URUGUAY 0
DEMANDA TOTAL SADI 16904
RESERVA ROTANTE (RPF+RSF+RRO) 1217

Temp. Prom. GBA+Litoral 20.6 °C

Reserva Térmica Disponible [MW]
TV TG CC DI Total
Disponible F/S 3389 4943 613 1456 10401
En Arranque 0 108 0 0 108
Total 3389 5051 613 1456 10509

Generación Térmica Limitada o Indisponible [MW]
TV TG CC Total
P/Combustible 0 47 72 119
F/S por Mapros 2 747 0 749
P/Probl.Técn. Máq. F/S 537 873 451 1861
P/Probl.Técn. Máq. E/S 127 256 113 496
Total 666 1923 636 3225

Generación Hidráulica
F/S Disponible MW
C.CHOCON 200
C.ALICURA 1040
C.PIEDRA DEL AGUILA 700
C.PPLEHI01 170
C.RIO GRANDE 756
C.AGUA DE TORO 150
C.CARACOLES 62
C.FUTALEUFU 118
Total 3196
Indisponible MW
C.SALTO GRANDE 135
C.NIHUIL 54
CQUEBRADA ULLUM 45
EMSE 45
C.YACYRETA 405
C.F. AMEGHINO 20
C.FUTALEUFU 118
Total 822

Generación Nuclear
F/S Disponible MW
Total 0
Limitada o Indisponible MW
C.N. EMBALSE 650
C.N. ATUCHA2 750
Total 1400